ขั้นตอนการซื้อประกันการเดินทางออนไลน์

Step 01
กรอกข้อมูลการเดินทาง
 • จุดหมายปลายทาง
 • จำนวนผู้เดินทาง
 • ระยะเวลาการเดินทาง
 • ประเภทการเดินทาง
Step 02
 • เลือกแผนประกันภัยการเดินทาง
 •  
 • ตรวจสอบรายละเอียดแผนประกันภัยการเดินทาง

หมายเหตุ: โปรดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อประโยชน์ของท่าน

Step 03
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวของท่าน
  • ชื่อ นามสกุล
  • ที่อยู่ปัจจุบัน
  • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
  • อีเมลในการจัดส่งกรมธรรม์

หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือน ศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้น รวมทั้งการยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้

Step 04
 • ชำระเบี้ยประกันภัย
 •  
 • กรอกข้อมูลบัตรเครดิต
 •  
 •  

หมายเหตุ: ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบเสร็จรับเงิน และข้อตกลงความคุ้มครอง จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้