บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางจากชับบ์

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง และให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นบริการอ้างอิงและเตรียมการเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการจัดการทางการแพทย์ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และใช้ได้ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในระหว่างการเดินทางเท่านั้น

Image alt text

สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 66 2039 5770

บริการให้ความช่วยเหลือก่อนการเดินทาง:

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่า

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในต่างประเทศทั่วโลก

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลก

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์:

บริการให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล

บริการจัดการความช่วยเหลือในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล:

บริการนำผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล

บริการประสานงานกับโรงแรมที่พักสำหรับญาติหรือเพื่อนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วย

บริการฉุกเฉินทางการแพยท์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

บริการส่งศพกลับประเทศ

บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย

บริการส่งบุตรกลับประเทศในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิตในต่างประเทศหรือต้องเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา

บริการช่วยเหลือเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาฉุกเฉินเนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง:

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต

บริการช่วยเหลือกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย

บริการช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

บริการแนะนำผู้แปลด้านภาษา

บริการช่วยเหลือการสำรองที่นั่งสายการบินหรือจองห้องพักฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือในการแจ้งเอกสารหายกับทางการท้องถิ่น

บริการจัดการความช่วยเหลือด้านการแพทย์:

บริการนำผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล

บริการติดตามอาการของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล

หากคุณมีข้อสงสัย คลิก “คำถามที่พบบ่อย” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เช็คราคาเบี้ยประกัน