เมื่อใดที่จะได้รับความคุ้มครอง?

เพิ่มความอุ่นใจในทุกทริปที่เดินทาง

ประกันภัยการเดินทางชับบ์คุ้มครองท่านทุกครั้งที่เดินทาง เพียงท่านซื้อแผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยว หรือหากท่านเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี ท่านอาจจะพิจารณาเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปี

แผนประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว

คุ้มครองการเดินทางสูงสุดต่อเนื่องถึง 180 วัน

แผนประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ

คุ้มครองการเดินทางสูงสุดต่อเนื่องถึง 30 วัน

แผนประกันภัยการเดินทางรายปี

คุ้มครองการเดินทางสูงสุดต่อเนื่องถึง 120 วันต่อทริป โดยไม่จำกัดจำนวนของการเดินทางภายในปีที่กรมธรรม์มีผล

*ผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วจะไม่สามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้ (ทั้งนี้ ต้นทางและปลายทางในการเดินทางจะต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดในประเทศไทย)