ประเทศใดบ้างที่ครอบคลุม?

เลือกแผนประกันภัยการเดินทางให้เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางของท่าน

แผนประกันภัยการเดินทางชับบ์ ให้ความคุ้มครองมากขึ้นและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมในหลายประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เดินทางอย่างแท้จริง
ท่านสามารถเลือกแผนประกันภัยการเดินทางที่เหมาะกับจุดหมายปลายทางที่ท่านกำลังจะเดินทางไป

การเดินทางไปต่างประเทศ

ประเทศที่ครอบคลุม

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทั่วโลก
Essential x
Premium
Beyond x
Ultimate
การเดินทางภายในประเทศ ประเทศไทย

*ประเทศที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ อิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ เวเนซูเอลา สาธารณรัฐไครเมีย สาธารณรัฐประชาชนดอแนตสก์ สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ และเนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 3,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป)

**แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกิดขึ้นในขณะที่ (1) ไต่หน้าผา หรือ (2) ไต่เขา หรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครองสำหรับการเดินทางได้ถึง 180 วันภายใต้ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ และ 30 วัน สำหรับแผนภายในประเทศ และหากคุณเดินทางไปต่างประเทศมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี อาจจะพิจารณาเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปีที่คุ้มครองการเดินทางได้ถึง 120 วันต่อทริป

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยวมี 4 แผนประกันภัยย่อยให้คุณเลือก

  • Essential
  • Premium
  • Beyond
  • Ultimate

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายปีมี 3 แผนประกันภัยย่อยให้คุณเลือก

  • Premium
  • Beyond
  • Ultimate

แผนประกันภัยการเดินทางในประเทศแบบ เที่ยวเดียวและไป-กลับ มี 3 แผนประกันภัยให้คุณเลือก

  • แผน 1
  • แผน 2
  • แผน 3