เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทาง

 

ทั่วโลก: : ทุกประเทศนอกเหนือราชอาณาจักรไทย ยกเว้น ประเทศอิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ

เชงเก็น: : ประเทศในกลุ่มเชงเก็น ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินด์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอรเวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ สำหรับรายชื่อประเทศทั้งหมด ท่านสามารถดูได้โดยเลือกที่ ผลิตภัณฑ์ของเรา/การเลือกแผนการเดินทางรายเที่ยว

   
 

รายเที่ยว : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง รวมกันไม่เกิน 180 วันต่อเที่ยว

รายปี : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายปีเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่สมัครทำประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เดินทาง กำหนดสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

วันเริ่มเดินทาง      
วันสิ้นสุดการเดินทาง      

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

สายด่วนแผนกลูกค้าสัมพันธ์: +66 2611 4242

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เพื่อให้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน