เดินทางอุ่นใจกับประกันภัยการเดินทางจาก ชับบ์
ซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทาง

ทั่วโลก: : ทุกประเทศนอกเหนือราชอาณาจักรไทย ยกเว้น ประเทศอิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ

เชงเก็น: : ประเทศในกลุ่มเชงเก็น ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินด์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิธัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอรเวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ สำหรับรายชื่อประเทศทั้งหมด ท่านสามารถดูได้โดยเลือกที่ ผลิตภัณฑ์ของเรา/การเลือกแผนการเดินทางรายเที่ยว

เดินทางคนเดียว : คุ้มครองผู้เดินทางคนเดียว

เดินทางเป็นครอบครัว : คุ้มครองผู้เดินทางและสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมเดินทางรวมกันไม่เกิน 9 คน

เดินทางเป็นหมู่คณะ : คุ้มครองผู้เดินทางเป็นหมู่คณะรวมกันไม่เกิน 9 คน

รายเที่ยว : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง รวมกันไม่เกิน 180 วันต่อเที่ยว

รายปี : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายปีเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่สมัครทำประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เดินทาง กำหนดสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

วันเริ่มเดินทาง
วันสิ้นสุดการเดินทาง