เมื่อใดที่จะได้รับความคุ้มครอง?

ป้องกันตัวเองทุกครั้งที่คุณเดินทาง

ชับบ์ ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองท่านทุกครั้งที่เดินทางเพียงท่านซื้อแผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยว หรือหากท่าน หากท่านเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีท่านอาจจะพิจารณาเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปี

รายเที่ยว

คุ้มครองการเดินทางถึง 180 วันต่อเนื่องกัน

รายปี

คุ้มครองการเดินทางถึง 90 วันต่อเนื่องกัน โดยไม่จำกัดจำนวนของการเดินทางภายในปีที่กรมธรรม์มีผล

แผนภายในประเทศ

คุ้มครองการเดินทางสูงสุดถึง 30 วันต่อเนื่องกัน

ก่อน
ต่อไป