ประกันการเดินทาง Chubb Travel Insurance
ซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทาง

ทั่วโลก: : ทุกประเทศนอกเหนือราชอาณาจักรไทย ยกเว้น ประเทศอิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ

เชงเก็น: : ประเทศในกลุ่มเชงเก็น ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินด์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอรเวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ สำหรับรายชื่อประเทศทั้งหมด ท่านสามารถดูได้โดยเลือกที่ ผลิตภัณฑ์ของเรา/การเลือกแผนการเดินทางรายเที่ยว

ภายในประเทศ: : ประเทศไทย

รายเที่ยว : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง รวมกันไม่เกิน 180 วันต่อเที่ยว

รายปี : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายปีเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่สมัครทำประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เดินทาง กำหนดสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

วันเริ่มเดินทาง
วันสิ้นสุดการเดินทาง