ประกันการเดินทาง Chubb Travel Insurance

ซื้อประกันการเดินทางกับ Chubb Travel Insurance คุ้มครองทุกการเดินทาง

สมัครออนไลน์ง่ายๆ พร้อมความคุ้มครองทันที

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทาง

 

ทั่วโลก: : ทุกประเทศนอกเหนือราชอาณาจักรไทย ยกเว้น ประเทศอิหร่าน ซีเรีย คิวบา เกาหลีเหนือ ซูดานเหนือ

เชงเก็น: : ประเทศในกลุ่มเชงเก็น ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินด์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอรเวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวาเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ สำหรับรายชื่อประเทศทั้งหมด ท่านสามารถดูได้โดยเลือกที่ ผลิตภัณฑ์ของเรา/การเลือกแผนการเดินทางรายเที่ยว

ภายในประเทศ: : ประเทศไทย

   
 

รายเที่ยว : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยวเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่เริ่มเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง รวมกันไม่เกิน 180 วันต่อเที่ยว

รายปี : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรายปีเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่สมัครทำประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เดินทาง กำหนดสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

เที่ยวเดียวและไป-กลับ : กรมธรรม์ประกันภัยการเดินเที่ยวเดียวและไป-กลับเริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันแรกที่เริ่ม เดินทางโดยคุ้มครองการเดินทางสูงสุดถึง 30 วันต่อเนื่อง

วันเริ่มเดินทาง      
วันสิ้นสุดการเดินทาง      

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินประกันภัยการเดินทาง

สายด่วนแผนกลูกค้าสัมพันธ์: +66 2611 4242

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง

เพื่อให้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน